Aug. 14th, 2009

lock_y: (BB)
Навеяло:
З двох висказаних вище припущень:
а) Шаленчиха "робить";
б) у Шаленчихи мандавошки,
— ми схиляємося в бік останнього.

by Лесь

Profile

lock_y: (Default)
lock_y

February 2015

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425 262728

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 12:56 pm
Powered by Dreamwidth Studios